IT&C Training

Domeniul Tehnologiei Informației și comunicațiilor a cunoscut cea mai accentuată dezvoltare din istorie. În prezent, nimeni nu poate spune că stăpânește acest domeniu fără a fi conectat la noutățile zilei. Buxa Ltd  este permanent conectată la noutate, tocmai pentru a putea veni în întâmpinarea necesităților clienților noștri. Buxa Ltd pune la dispoziția celor interesați servicii de instruire în domeniul IT&C. Tematicile cursurilor sunt următoarele:

 • Inițiere în utilizarea sistemelor electronice de calcul;
 • Sisteme de operare – Windows, Linux, Android, ChromeOS;
 • Procesoare de text (Microsoft Word / Libre Writer);
 • Calcul tabelar (Microsoft Excel / Libre Calc);
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date (Microsoft Access / Libre Base);
 • Aplicații pentru prezentări video (Microsoft PowerPoint / Libre Impress);
 • Comunicare prin mijloace moderne (email, mesagerie instant, rețele sociale, video meetings);
 • Internet și servicii internet (web, ftp, email, LMAP, ssh, telnet, sftp etc.);
 • Inițiere în domeniul afacerilor electronice/comerț electronic;
 • Birotică;
 • Sisteme de planificare a resurselor (Odoo – ERP, CRM, e-commerce).

La cerere putem construi module special adaptate necesităților clienților noștri, în funcție de numărul de cursanți sau de vârsta și nivelul de pregătire a acestora. Seriile de cursanți vor avea acces la laboratoare de ultima generație, dotate cu tot instrumentarul necesar unei bune derulări ale activităților de formare.Cursurile pot fi desfășurate și direct la sediul beneficiarilor, reducând astfel costurile cu deplasarea cursanților și menținând în același timp un mediu de învățare familiar, propice dezvoltării competențelor personale.