Despre Buxa Ltd

Business Utilities for eXtra Advantages

Numele meu este Bucsa Radu Cristian, în prezent sunt Lector universitar doctor la Universitatea George Bacovia din Bacau unde, de peste 20 de ani, în calitate de cadru didactic, am efectuat multe activități de predare-cercetare științifică. De-a lungul timpului am dobândit o experiență generoasă în domeniul tehnologiilor informației, în primul rând datorită faptului că IT-ul reprezintă un hobby care nu-mi da pace de mai mult de 30 de ani, dar și datorită implicării în diversele activități didactice, de cercetare și administrative, prestate în învățământul superior.

Rezultatele cercetării științifice s-au materializat în titlul de Doctor în economie – ASE București și într-o serie de publicații de interes în domeniul economic și IT. Astfel, sunt autor/coautor la 4 cărți publicate în editura (2 – unic autor si 2 – coautor) și la o serie întreagă de articole științifice comunicate și/sau publicate în cadrul simpozioanelor și conferințelor de profil la care am participat. Activitatea didactică mi-a oferit șansa ca împreună cu studenții să pun în practică o serie de concepte în domeniul informaticii economice și de a contura astfel idei care sa vină în sprijinul mediului de afaceri.

Principalul domeniu de interes a fost orientarea spre eficientizarea costurilor în departamentele IT prin implementarea soluțiilor cele mai eficiente, de unde a decurs conceptul de servicii lowcost IT dedicate microîntreprinderilor.

Activitățile administrative pe care le-am derulat în Universitatea George Bacovia din Bacau s-au concretizat în proiecte de implementare de structuri și servicii IT, printre care menționez:

  • site-ul web al universității www.ugb.ro – începând cu versiunea din anul 2005;
  • site-uri web anexe ale site-ului universității (avizier.ugb.ro, innotech.ugb.ro, dsesa.ugb.ro s.a.)
  • configurarea serviciilor Workspace, Classroom, Meet pentru domeniul ugb.ro și gestiunea a peste 16.000 de conturi Google Apps;
  • configurarea și punerea în funcțiune a rețelei de calculatoare din universitate;
  • instalarea și configurarea unui laborator OpenSource cu 12 stații de lucru;
  • instalarea și configurarea a 5 servere virtuale Linux/Windows care deserversc universitatea;
  • instalarea și configurarea a peste 50 de sisteme de calcul din laboratoarele universității;
  • reinstalarea, configurarea și securizarea serverului internet al universității – ugb.ro;
  • relocarea unor servere fizice în mediul virtual;
  • punerea în funcțiune a unui laborator virtual cu 10 stații de lucru.

Aceste realizări au conturat ideea că ele trebuiesc scoase din mediul academic și puse în practică în mediul de afaceri venind astfel în sprijinul comunității locale cu ideii și soluții eficiente.
Buxa Ltd – Business Utilities for eXtra Advantages – are drept obiectiv modernizarea microîntreprinderilor și administrației locale prin implementarea noilor tehnologii și eficientizarea costurilor informației.


Information is power, we have the information technology.